زمزم احکام، جلسه دهم، مفطرات روزه(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه دهم، مفطرات روزه(رمضان المبارک 1400ش)

یکی از شرایط صحت روزه ترک مفطرات است: نه چیز روزه را باطل میکند که طبق نظر حضرت امام 8 مورد بنابر فتوا و یک مورد بنابر احتیاط واجب مبطل روزه است.

پنجشنبه, اردیبهشت 09, 1400 12:49
زمزم احکام، جلسه نهم، شرط صحت روزه مستحبی(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه نهم، شرط صحت روزه مستحبی(رمضان المبارک 1400ش)

کسی که می خواهد روزه مستحبی بگیرد، باید روزه قضا یا روزه واجب دیگری بر عهده او نباشد. ولی کسی که برای بجا آوردن روزه میتی اجیر شده، می تواند روزه مستحبی بگیرد.

چهارشنبه, اردیبهشت 08, 1400 12:40
زمزم احکام، جلسه هشتم، ضرری نبودن و قدرت داشتن(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه هشتم، ضرری نبودن و قدرت داشتن(رمضان المبارک 1400ش)

از شرایط صحیح بودن روزه این است که روزه برای خودش یا شخص دیگری ضرر نداشته باشد و دیگر اینکه توانایی گرفتن روزه را داشته باشد. پس در موارد زیر روزه گرفتن واجب نیست:

دوشنبه, اردیبهشت 06, 1400 11:34
زمزم احکام، جلسه هفتم، بیمار نبودن(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه هفتم، بیمار نبودن(رمضان المبارک 1400ش)

ترس از پیدایش بیماری و ضرر به واسطه آن، اگر منشأ عقلایی دارد و مورد اعتنای عقلا باشد، ملحق به موردی است که روزه برای بیماری ضرر دارد؛ بنابر این با وجود چنین ترسی روزه صحیح نخواهد بود و روزه نگرفتن جایز بلکه واجب است.

شنبه, اردیبهشت 04, 1400 12:25
زمزم احکام، جلسه ششم، خالی بودن از حیض و نفاس(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه ششم، خالی بودن از حیض و نفاس(رمضان المبارک 1400ش)

روزه حائض و نفساء باطل است اگر چه یک لحظه قبل از مغرب عارض شود و یا یک لحظه بعد از طلوع فجر (اذان صبح) از حیض و نفاس پاک شود.

چهارشنبه, اردیبهشت 01, 1400 10:23
زمزم احکام، جلسه پنجم، حکم سفر در ماه مبارک رمضان (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه پنجم، حکم سفر در ماه مبارک رمضان (رمضان المبارک 1400ش)

مسافرت در ماه رمضان از روی اختیار ـ هر چند برای فرار از روزه باشد ـ جایز است. هرچند مسافرت در ماه رمضان تا روز بیست و سوم کراهت دارد مگر آنکه سفر حج یا عمره باشد و یا به خاطر مالی باشد که می ترسد تلف گردد.

سه شنبه, فروردين 31, 1400 9:37
زمزم احکام، جلسه چهارم، سفر و روزه (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه چهارم، سفر و روزه (رمضان المبارک 1400ش)

حکم نماز و روزه یکسان است مگر در مواردی که استثنا شده است؛ پس کسی که نمازش شکسته است روزه بر او واجب نیست و کسی که نمازش تمام است، باید روزه بگیرد:

دوشنبه, فروردين 30, 1400 22:45
زمزم احکام، جلسه سوم، شرایط صحت و وجوب روزه ـ سفر (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه سوم، شرایط صحت و وجوب روزه ـ سفر (رمضان المبارک 1400ش)

یکی از شرایط صحت روزه آن است در سفری که موجب شکسته شدن نماز است نباشد، بنابر این روزه مسافر اگرچه مستحبی باشد، صحیح نیست. البته چهار مورد استثنا شده است:

دوشنبه, فروردين 30, 1400 12:8
زمزم احکام، جلسه دوم، شرایط وجوب و صحت روزه(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه دوم، شرایط وجوب و صحت روزه(رمضان المبارک 1400ش)

روزه ماه مبارک رمضان بر افراد بالغ واجب است و کسی که بالغ نشده روزه بر او واجب نیست. و بلوغ شرط وجوب است نه شرط صحت، پس بچه ممیز که خوب و بد را تشخیص می دهد اگر روزه بگیرد روزه اش صحیح است.

دوشنبه, فروردين 30, 1400 9:56
زمزم احکام، جلسه اول، انواع روزه (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه اول، انواع روزه (رمضان المبارک 1400ش)

روزه یا واجب است یا حرام یا مکروه و یا مستحب

دوشنبه, فروردين 30, 1400 9:49
زمزم احکام، جلسه اول، فرق وضو و غسل

زمزم احکام، جلسه اول، فرق وضو و غسل

غسل تقسیم می شود به ترتیبی و ارتماسی در حالی که این تقسیم بندی در وضو وجود ندارد. وضو چه ارتماسی و چه غیر ارتماسی ترتیب در آن شرط است، پس همه وضوها ترتیبی است

دوشنبه, بهمن 13, 1399 14:10
حدود اختیارات دولت

حدود اختیارات دولت

حضرت امام (س) معتقدند علاوه بر حکم شرعی (چه احکام اولیه و چه احکام ثانویه) یک حکم حکومتی داریم که از آن تعبیر به احکام سلطانیه می شده است که به مقتضای نیاز و موقعیت زمانی و مکانی به صلاحدید حاکم اسلامی بیان می شود

چهارشنبه, آذر 26, 1399 13:39
زمزم احکام: شهادت به رسالت

زمزم احکام: شهادت به رسالت

یکی از مطهرات اسلام است. کافر یعنی کسی که منکر خدا است یا برای خدا شریک قرار داده و یا پیامبری خاتم الانبیاء را قبول نداشته باشد. کافر نجس است و با گفتن شهادتین مسلمان می شود و با مسلمان شدن پاک می گردد.

سه شنبه, آذر 11, 1399 12:58
زمزم احکام، جلسه سوم: موارد استحباب صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

زمزم احکام، جلسه سوم: موارد استحباب صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم (ص) در تشهد نماز، در خطبه های نماز جمعه و در نماز میت واجب است و در غیر این موارد مستحب است که بعضی از موارد تأکید بیشتری شده است.

شنبه, آبان 10, 1399 11:41
زمزم احکام، جلسه اول: احکام نام و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

زمزم احکام، جلسه اول: احکام نام و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

زمزم احکام، جلسه اول: احکام نام و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسّ نام مبارک پیامبر اکرم (ص) بدون وضو و نیز در حال جنابت و حیض و نفاس بنابر احتیاط واجب حرام است.

پنجشنبه, مهر 24, 1399 12:28
حکم صلوات بر پیامبر اعظم (ص)

حکم صلوات بر پیامبر اعظم (ص)

حکم صلوات بر پیامبر اعظم (ص) صلوات فرستادن مستحب مؤکد است الا در سه مورد که واجب می باشد: در تشهد نماز، در خطبه اول و دوم نماز جمعه و در نماز میت بعد از تکبیر دوم.

پنجشنبه, مهر 24, 1399 12:20
احکام نام و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

احکام نام و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

مسّ نام مبارک پیامبر اکرم (ص) بدون وضو و نیز در حال جنابت و حیض و نفاس بنابر احتیاط واجب حرام است. توقف در مسجد النبی (ص) در حال جنابت و حیض و نفاس حرام است.

سه شنبه, مهر 22, 1399 11:48
احکام نام امام حسین علیه السلام

احکام نام امام حسین علیه السلام

لمس نام امام حسین علیه السلام بدون طهارت حرام است. نجس کردن نام امام حسین علیه السلام حرام است و انداختن آن در جایی که بی احترامی باشد مثل زباله دان حرام است.

پنجشنبه, مهر 10, 1399 10:16
زمزم احکام، جلسه چهاردهم: احکام تربت امام حسین(علیه السلام)

زمزم احکام، جلسه چهاردهم: احکام تربت امام حسین(علیه السلام)

زمزم احکام، جلسه چهاردهم: احکام تربت امام حسین(علیه السلام) حفظ حرمت تربت واجب است و نجس کردن آن حرام می باشد. سجده بر تربت مستحب است و از سایر چیزهایی که سجده بر آن صحیح است بهتر می باشد.

پنجشنبه, شهریور 27, 1399 9:35
زمزم احکام، جلسه دوازدهم:  آداب عزاداری(2)

زمزم احکام، جلسه دوازدهم: آداب عزاداری(2)

زمزم احکام، جلسه دوازدهم: آداب عزاداری(2)، برگزاری مجالس عزاداری، اجتناب از متلذات، رعایت اخلاص، اجتناب از خوردن و آشامیدن

پنجشنبه, شهریور 20, 1399 17:45
زمزم احکام، جلسه یازدهم:  آداب عزاداری(1)

زمزم احکام، جلسه یازدهم: آداب عزاداری(1)

زمزم احکام، جلسه دهم: آداب عزاداری(1)سیاهپوشی و سیاه کوبی، تسلیت گویی، زیارت و زیارت خوانی و تباکی و گریستن

پنجشنبه, شهریور 20, 1399 17:37
زمزم احکام، جلسه دهم: نوحه سرایی و محذورات آن

زمزم احکام، جلسه دهم: نوحه سرایی و محذورات آن

زمزم احکام، جلسه دهم: نوحه سرایی و محذورات آن نوحه سرایی در مجالس عزای حضرت سیدالشهداء از اعظم قربات است و دریافت تبرعات و اعانات و نذورات مربوط به این کار مانع ندارد. در نوحه سرایی چه توسط آقایان و چه بانوان سه محذور مشترک و یک محذور در خصوص مداحی بانوان وجود دارد

پنجشنبه, شهریور 20, 1399 17:11
زمزم احکام، جلسه هشتم: ورود دسته های عزاداری به مساجد و استفاده از طبل و سنج و ... در عزاداری

زمزم احکام، جلسه هشتم: ورود دسته های عزاداری به مساجد و استفاده از طبل و سنج و ... در عزاداری

اولاً اموال مسجد باید حفظ شود و ثانیا هتک حرمت مسجد جایز نیست

سه شنبه, شهریور 18, 1399 9:56
زمزم احکام، جلسه نهم: سینه زدن و زنجیر زدن و اضرار به نفس

زمزم احکام، جلسه نهم: سینه زدن و زنجیر زدن و اضرار به نفس

مجرد کبود شدن در صورتی که ضرر کلی در بین نباشد، مانعی ندارد. البته از سینه زدن با تیغ و زنجیر زدن با زنجیری که دارای چاقو و یا تیغ باشد باید پرهیز کرد، و از اموری که موجب سوء استفاده دشمنان اسلام و اهل بیت: می شود باید اجتناب نمود.

سه شنبه, شهریور 18, 1399 8:3
صفحه 2 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5

زمزم احکام، ربا و اقسام آن

حرمت ربا با آیات قرآن و سنت رسول خدا (ص) و احادیث اهل بیت علیهم السلام و اجماع فقها ثابت گشته و از گناهان بزرگ محسوب می شود ،
ربا یا ربای معاملی است و یا ربای قرضی و ربا در معامله عبارت است از مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی.

عید غدیر

«امروز که روز عید غدیر است و از بزرگترین اعیاد مذهبی است، این عید، عیدی است که مال مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظلومان جهان است، عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم- برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیا، حضرت امیر - سلام الله علیه - را منصوب فرمودند.» (صحیفه امام؛ ج 19، ص 63)