29. طریقه نماز عید فطر

29. طریقه نماز عید فطر

29. طریقه نماز عید فطر م 1. نماز عید فطر دو رکعت است. در رکعت اول آن بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر گفته شود و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و پس از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع برود و دو سجده بجا آورد و برخیزد و در رکعت دوم، چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و پس از آن تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع برود و بعد از رکوع دو سجده بجا آورد و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. (م 1519)...

شنبه, خرداد 03, 1399 13:26
28. وقت نماز عید فطر

28. وقت نماز عید فطر

28. وقت نماز عید فطر م 1. وقت نماز عید فطر از اول آفتاب روز عید است تا ظهر آن. (م 1517) ...

شنبه, خرداد 03, 1399 13:24
27. حکم نماز عید فطر

27. حکم نماز عید فطر

27. حکم نماز عید فطر م 1. نماز عید فطر در زمان حضور امام معصوم علیه‏ السلام واجب است و باید به جماعت خوانده شود. (م 1516)...

شنبه, خرداد 03, 1399 13:21
26. احکام فطره جدا شده

26. احکام فطره جدا شده

26. احکام فطره جدا شده م 1. باید فطره را از مال خود جدا کند، پس اگر مالی داشته باشد که قیمت آن از فطره بیشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد، اشکال دارد. (م 2033) م 2. اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‏تواند آن‏را برای خودش بردارد و مال دیگری را برای فطره بدهد. (م 2032) ...

شنبه, خرداد 03, 1399 13:17
25. وظیفه کسی که فطره او بر عهده دیگری است

25. وظیفه کسی که فطره او بر عهده دیگری است

25. وظیفه کسی که فطره او بر عهده دیگری است م 1. کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد. (م ۲۰۰۵)...

شنبه, خرداد 03, 1399 11:57
24. مصرف زکات فطره

24. مصرف زکات فطره

24. مصرف زکات فطره م 1. اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که برای زکات مال گفته شده برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحبّ آن است که فقط به فقرای شیعه بدهد. (م 2014)...

شنبه, خرداد 03, 1399 11:53
22. در فطره چه چیز و چه مقدار باید داده شود؟

22. در فطره چه چیز و چه مقدار باید داده شود؟

22. در فطره چه چیز و چه مقدار باید داده شود؟ در زکات فطره برای هر نفر یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحقّ بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است...

شنبه, خرداد 03, 1399 11:47
21. فطره چه کسانی واجب است؟

21. فطره چه کسانی واجب است؟

21. فطره چه کسانی واجب است؟ م 1. کسی که پرداخت فطره بر او اجب است، علاوه بر فطره خود، باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند بدهد؛ کوچک باشند یا بزرگ ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر. (م ۱۹۹۳)...

شنبه, خرداد 03, 1399 11:43
20. چه کسانی باید فطریه بپردازند؟

20. چه کسانی باید فطریه بپردازند؟

20. چه کسانی باید فطریه بپردازند؟ کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست باید زکات فطره بپردازد...

شنبه, خرداد 03, 1399 11:37
19. موارد وجوب قضا و کفاره در روزه

19. موارد وجوب قضا و کفاره در روزه

19. موارد وجوب قضا و کفاره در روزه روزه دار اگر روزه خود را باطل کند، در اکثر موارد، علاوه بر قضا، کفاره هم بر او واجب میشود. و چنانچه با حرام روزه خود را باطل کند بنابر احتیاط کفاره جمع بر او واجب میشود. و در بعضی از موراد فقط قضا بر او واجب میشود و کفاره واجب نیست...

چهارشنبه, اردیبهشت 31, 1399 12:1
18. مکروهات روزه

18. مکروهات روزه

18. مکروهات روزه بعضی از کارها برای روزه دار مکروه است و باعث کم شدن ثواب روزه میشود که بهتر است روزه دار از آنها اجتناب کند، مانند بوییدن گلهای معطر؛ مسواک زدن و انجام کارهایی که محرک شهوت است...

پنجشنبه, اردیبهشت 25, 1399 11:0
17. مواردی که فقط قضای روزه واجب است

17. مواردی که فقط قضای روزه واجب است

17. مواردی که فقط قضای روزه واجب است: در بعض از موارد با اینکه شخص روزه دار روزه خود را عمداً باطل کرده است، کفاره واجب نمی شود؛ مثل آنکه عمداً قی کند، یا نیت روزه نکند، یا ریا کند، یا قصد کند که روزه نباشد به شرط آنکه در طی روز هیچ کدام از مبطلات روزه را بجا نیاورد که باید روزه را قضا کند و کفاره بر او واجب نیست.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 11:29
16. استحاضه و روزه

16. استحاضه و روزه

16. استحاضه و روزه: روزه مستحاضه صحیح است به شرط آنکه غسلهای واجب برای نماز روزانه خود را انجام دهد.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 11:22
15. حیض و نفاس و روزه

15. حیض و نفاس و روزه

15. حیض و نفاس و روزه: روزه در ایام عادت ماهانه حرام و باطل است و اگر زن در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل می شود.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 11:10
14. احتلام و روزه ماه رمضان

14. احتلام و روزه ماه رمضان

14. احتلام و روزه ماه رمضان: احتلام در روز (جنب شدن در خواب) روزه را باطل نمی­ کند و واجب نیست فوراً غسل کند

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 11:6
13. جنابت و روزه ماه رمضان

13. جنابت و روزه ماه رمضان

13. جنابت و روزه ماه رمضان: یکی از مبطلات روزه ماه رمضان «باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح» است، که اگر عمداً تا اذان صبح در ماه رمضان غسل نکند؛ یا اگر وظیفه او تیمم است، عمداً تیمم ننماید؛ روزه‏ اش باطل است.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 10:59
12. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (2)

12. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (2)

12. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (2): اگر چیزی را با اعتقاد به درستی آن از قول خدا، یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده است، یا چیزی را که می داند دروغ است به آنان نسبت دهد، بعد بفهمد راست بوده، روزه باطل نمی شود.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 10:47
11. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (1)

11. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (1)

11. ‏نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان (1): یکی از مبطلات روزه نسبت دروغ دادن به خدا و پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام است و بنابر احتیلط واجب کفاره جمع بر او واجب میشود.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 10:32
10. روزه و مسائل زناشویی

10. روزه و مسائل زناشویی

10. روزه و مسائل زناشویی جماع و همبستری در روز ماه مبارک رمضان برای شخص روزه دار جایز نیست و باعث باطل شدن روزه میشود و علاوه بر قضا، کفاره و تعزیر نیز دارد، و سایر تمتعات کراهت دارد ...

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 14:45
9. مضمضه، غرغره و استنشاق مایعات در حال روزه

9. مضمضه، غرغره و استنشاق مایعات در حال روزه

9. مضمضه، غرغره و استنشاق مایعات در حال روزه مضمضه زیاد آب برای روزه‏ دار مکروه است و اگر آب بی اختیار به حلق برسد و فرو رود باید روزه را قضا کند مگر آنکه برای وضو مضمضه کرده باشد ...

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 14:40
8. استحباب اقامه نماز مغرب و عشا قبل از افطار

8. استحباب اقامه نماز مغرب و عشا قبل از افطار

8. استحباب اقامه نماز مغرب و عشا قبل از افطار الف) مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را قبل از افطار بخواند. ب) اگر کسی منتظر او است، یا میل زیادی به غذا دارد، به طوری که نمی‏تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند؛ ولی به قدری که ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد. (رساله، م 1750)

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 14:38
7. روزه و ضرر

7. روزه و ضرر

7. روزه و ضرر کسی که روزه برای او ضرر دارد، نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد باطل است و ملاک در ضرر، تشخیص خود فرد است ...

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 14:33
6. کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

6. کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

6. کسانی که روزه بر آنها واجب نیست: الف) شخص پیر ب) بیماری که زیاد تشنه می‏شود ج) حامله و خانمی که بچه شیر می¬دهد.

سه شنبه, اردیبهشت 16, 1399 13:55
5. موارد استحباب اجتناب از مبطلات

5. موارد استحباب اجتناب از مبطلات

5. موارد استحباب اجتناب از مبطلات برای شش نفر مستحب است در ماه رمضان، اگر چه روزه نیستند، از کاری که روزه را باطل می‏کند، خودداری نمایند: اول: مسافری که در سفر خود کاری را که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد و قبل از ظهر به وطن خود، یا به جایی که می‏خواهد ده روز بماند، برسد. دوم: مسافری که بعد از ظهر به وطن خود، یا به جایی که می‏خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد. سوم: مریضی که قبل از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‏کند، انجام داده باشد. چهارم: مریضی که بعد از ظهر خوب شود. پنجم: زنی که در بین روز از خون حیض و نفاس پاک شود. ششم: کافری که در بین روزِ ماه رمضان مسلمان شود. (رساله، م 1749)

شنبه, اردیبهشت 13, 1399 12:58
4. سه نکته ضروری در مورد مبطلات روزه

4. سه نکته ضروری در مورد مبطلات روزه

4. سه نکته ضروری در مورد مبطلات روزه نکته اول: ارتکاب سهوی مفطرات روزه را باطل نمی¬کند اگر روزه دار مفطری را سهواً انجام دهد، روزه اش باطل نمی شود و فرقی هم بین انواع روزه¬ها نیست. تذکر: برخی از نمونه¬های سهو در حکم عمد است؛ مثل فراموشی غسل جنابت و نیز خواب ماندن جنب برای بار دوم یا بیشتر. (م 1622 و 1630) نکته دوم: جهل به حکم مفطرات اگر شخص روزه دار مفطری را عمداً انجام دهد، درحالی که نمی دانسته روزه به وسیلۀ این کار باطل می¬شود: اگر می¬توانسته مسأله را یاد بگیرد (جاهل مقصر) روزه¬اش باطل می¬شود و بنایر احتیاط واجب باید کفاره بدهد. اگر نمی¬توانسته مسأله را یاد بگیرد (جاهل قاصر) بنا بر احتیاط واجب، روزه اش باطل است، ولی کفاره بر او واجب نیست. کسی که ملتفت مسأله نبوده (غافل) و یا یقین داشته که فلان چیز روزه را باطل نمی¬کند و عمداً انجام داده است، کفاره بر او واجب نیست. (عروة الوثقی مع تعالیق الامام، ص 555؛ م 1659) نکته سوم: لازم نیست روزه دار به تمام مبطلات و مفطرات علم تفصیلی داشته باشد؛ بلکه اگر نیت کند که از تمام مبطلات و مفطرات امساک کند، کافی است. (عروة الوثقی مع تعالیق الامام، ص 538)

شنبه, اردیبهشت 13, 1399 12:13
صفحه 3 از 4 1 | 2 | 3 | 4

برنامه ها و فعالیتها


منشورات دفتر قم

-----------------------------------

آموزش مجازی

-----------------------------------

آموزش حضوری

-----------------------------------

امور فرهنگی و مناسبت ها

-----------------------------------

کتابخانه تخصصی امام خمینی(س)

-----------------------------------

خاطرات امام و انقلاب

-----------------------------------

همایشها و نشستهای علمی

-----------------------------------

-----------------------------------

پاسخ به پرسشهای شرعی

-----------------------------------

امور پایان نامه ها

-----------------------------------

دانشنامه امام خمینی (س)

-----------------------------------

مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (س)

-----------------------------------


«قرآن صاعد»‏، «مناجات شعبانیۀ»،«دعای عرفات»‏،«صحیفۀ سجادیه» و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏

ما مفتخریم که ادعیۀ حیاتبخش که او را «قرآن صاعد»‏می خوانند از ائمۀ‏‎ ‎‎‏معصومین ما است. ما به «مناجات شعبانیۀ»‏امامان و «دعای عرفات»‏حسین بن علی ـ علیهما السلام ـ و «صحیفۀ سجادیه» این زبور آل محمد و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه‏‎ ‎‏است از ما است.‏