زمزم احکام، جلسه ششم، ضرر نداشتن روزه و قدرت داشتن(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه ششم، ضرر نداشتن روزه و قدرت داشتن(رمضان المبارک 1400ش)

یکی از شرایط صحیح بودن روزه این است که روزه برای خودش یا شخص دیگری ضرر نداشته باشد و دیگر اینکه توانایی گرفتن روزه را داشته باشد. پس در موارد زیر روزه گرفتن واجب نیست:

چهارشنبه, اردیبهشت 01, 1400 10:23
زمزم احکام، جلسه پنجم، حکم سفر در ماه مبارک رمضان (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه پنجم، حکم سفر در ماه مبارک رمضان (رمضان المبارک 1400ش)

مسافرت در ماه رمضان از روی اختیار ـ هر چند برای فرار از روزه باشد ـ جایز است. هرچند مسافرت در ماه رمضان تا روز بیست و سوم کراهت دارد مگر آنکه سفر حج یا عمره باشد و یا به خاطر مالی باشد که می ترسد تلف گردد.

سه شنبه, فروردين 31, 1400 9:37
زمزم احکام، جلسه چهارم، سفر و روزه (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه چهارم، سفر و روزه (رمضان المبارک 1400ش)

حکم نماز و روزه یکسان است مگر در مواردی که استثنا شده است؛ پس کسی که نمازش شکسته است روزه بر او واجب نیست و کسی که نمازش تمام است، باید روزه بگیرد:

دوشنبه, فروردين 30, 1400 22:45
زمزم احکام، جلسه سوم، شرایط صحت و وجوب روزه ـ سفر (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه سوم، شرایط صحت و وجوب روزه ـ سفر (رمضان المبارک 1400ش)

یکی از شرایط صحت روزه آن است در سفری که موجب شکسته شدن نماز است نباشد، بنابر این روزه مسافر اگرچه مستحبی باشد، صحیح نیست. البته چهار مورد استثنا شده است:

دوشنبه, فروردين 30, 1400 12:8
زمزم احکام، جلسه دوم، شرایط وجوب و صحت روزه(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه دوم، شرایط وجوب و صحت روزه(رمضان المبارک 1400ش)

روزه ماه مبارک رمضان بر افراد بالغ واجب است و کسی که بالغ نشده روزه بر او واجب نیست. و بلوغ شرط وجوب است نه شرط صحت، پس بچه ممیز که خوب و بد را تشخیص می دهد اگر روزه بگیرد روزه اش صحیح است.

دوشنبه, فروردين 30, 1400 9:56
زمزم احکام، جلسه اول، انواع روزه (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه اول، انواع روزه (رمضان المبارک 1400ش)

روزه یا واجب است یا حرام یا مکروه و یا مستحب

دوشنبه, فروردين 30, 1400 9:49
زمزم احکام، جلسه اول، فرق وضو و غسل

زمزم احکام، جلسه اول، فرق وضو و غسل

غسل تقسیم می شود به ترتیبی و ارتماسی در حالی که این تقسیم بندی در وضو وجود ندارد. وضو چه ارتماسی و چه غیر ارتماسی ترتیب در آن شرط است، پس همه وضوها ترتیبی است

دوشنبه, بهمن 13, 1399 14:10
حدود اختیارات دولت

حدود اختیارات دولت

حضرت امام (س) معتقدند علاوه بر حکم شرعی (چه احکام اولیه و چه احکام ثانویه) یک حکم حکومتی داریم که از آن تعبیر به احکام سلطانیه می شده است که به مقتضای نیاز و موقعیت زمانی و مکانی به صلاحدید حاکم اسلامی بیان می شود

چهارشنبه, آذر 26, 1399 13:39
زمزم احکام: شهادت به رسالت

زمزم احکام: شهادت به رسالت

یکی از مطهرات اسلام است. کافر یعنی کسی که منکر خدا است یا برای خدا شریک قرار داده و یا پیامبری خاتم الانبیاء را قبول نداشته باشد. کافر نجس است و با گفتن شهادتین مسلمان می شود و با مسلمان شدن پاک می گردد.

سه شنبه, آذر 11, 1399 12:58
زمزم احکام، جلسه سوم: موارد استحباب صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

زمزم احکام، جلسه سوم: موارد استحباب صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم (ص) در تشهد نماز، در خطبه های نماز جمعه و در نماز میت واجب است و در غیر این موارد مستحب است که بعضی از موارد تأکید بیشتری شده است.

شنبه, آبان 10, 1399 11:41
زمزم احکام، جلسه اول: احکام نام و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

زمزم احکام، جلسه اول: احکام نام و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

زمزم احکام، جلسه اول: احکام نام و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسّ نام مبارک پیامبر اکرم (ص) بدون وضو و نیز در حال جنابت و حیض و نفاس بنابر احتیاط واجب حرام است.

پنجشنبه, مهر 24, 1399 12:28
حکم صلوات بر پیامبر اعظم (ص)

حکم صلوات بر پیامبر اعظم (ص)

حکم صلوات بر پیامبر اعظم (ص) صلوات فرستادن مستحب مؤکد است الا در سه مورد که واجب می باشد: در تشهد نماز، در خطبه اول و دوم نماز جمعه و در نماز میت بعد از تکبیر دوم.

پنجشنبه, مهر 24, 1399 12:20
احکام نام و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

احکام نام و حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

مسّ نام مبارک پیامبر اکرم (ص) بدون وضو و نیز در حال جنابت و حیض و نفاس بنابر احتیاط واجب حرام است. توقف در مسجد النبی (ص) در حال جنابت و حیض و نفاس حرام است.

سه شنبه, مهر 22, 1399 11:48
احکام نام امام حسین علیه السلام

احکام نام امام حسین علیه السلام

لمس نام امام حسین علیه السلام بدون طهارت حرام است. نجس کردن نام امام حسین علیه السلام حرام است و انداختن آن در جایی که بی احترامی باشد مثل زباله دان حرام است.

پنجشنبه, مهر 10, 1399 10:16
زمزم احکام، جلسه چهاردهم: احکام تربت امام حسین(علیه السلام)

زمزم احکام، جلسه چهاردهم: احکام تربت امام حسین(علیه السلام)

زمزم احکام، جلسه چهاردهم: احکام تربت امام حسین(علیه السلام) حفظ حرمت تربت واجب است و نجس کردن آن حرام می باشد. سجده بر تربت مستحب است و از سایر چیزهایی که سجده بر آن صحیح است بهتر می باشد.

پنجشنبه, شهریور 27, 1399 9:35
زمزم احکام، جلسه دوازدهم:  آداب عزاداری(2)

زمزم احکام، جلسه دوازدهم: آداب عزاداری(2)

زمزم احکام، جلسه دوازدهم: آداب عزاداری(2)، برگزاری مجالس عزاداری، اجتناب از متلذات، رعایت اخلاص، اجتناب از خوردن و آشامیدن

پنجشنبه, شهریور 20, 1399 17:45
زمزم احکام، جلسه یازدهم:  آداب عزاداری(1)

زمزم احکام، جلسه یازدهم: آداب عزاداری(1)

زمزم احکام، جلسه دهم: آداب عزاداری(1)سیاهپوشی و سیاه کوبی، تسلیت گویی، زیارت و زیارت خوانی و تباکی و گریستن

پنجشنبه, شهریور 20, 1399 17:37
زمزم احکام، جلسه دهم: نوحه سرایی و محذورات آن

زمزم احکام، جلسه دهم: نوحه سرایی و محذورات آن

زمزم احکام، جلسه دهم: نوحه سرایی و محذورات آن نوحه سرایی در مجالس عزای حضرت سیدالشهداء از اعظم قربات است و دریافت تبرعات و اعانات و نذورات مربوط به این کار مانع ندارد. در نوحه سرایی چه توسط آقایان و چه بانوان سه محذور مشترک و یک محذور در خصوص مداحی بانوان وجود دارد

پنجشنبه, شهریور 20, 1399 17:11
زمزم احکام، جلسه هشتم: ورود دسته های عزاداری به مساجد و استفاده از طبل و سنج و ... در عزاداری

زمزم احکام، جلسه هشتم: ورود دسته های عزاداری به مساجد و استفاده از طبل و سنج و ... در عزاداری

اولاً اموال مسجد باید حفظ شود و ثانیا هتک حرمت مسجد جایز نیست

سه شنبه, شهریور 18, 1399 9:56
زمزم احکام، جلسه نهم: سینه زدن و زنجیر زدن و اضرار به نفس

زمزم احکام، جلسه نهم: سینه زدن و زنجیر زدن و اضرار به نفس

مجرد کبود شدن در صورتی که ضرر کلی در بین نباشد، مانعی ندارد. البته از سینه زدن با تیغ و زنجیر زدن با زنجیری که دارای چاقو و یا تیغ باشد باید پرهیز کرد، و از اموری که موجب سوء استفاده دشمنان اسلام و اهل بیت: می شود باید اجتناب نمود.

سه شنبه, شهریور 18, 1399 8:3
جلوگیری از شرکت بچه ها و دیوانه ها و غیر مسلمانان در مجلس عزای امام حسین علیه السلام

جلوگیری از شرکت بچه ها و دیوانه ها و غیر مسلمانان در مجلس عزای امام حسین علیه السلام

جلوگیری از شرکت بچه ها و دیوانه ها و غیر مسلمانان در مجلس عزای امام حسین علیه السلام کودکانی که باعث بی نظمی جلسه می شوند نباید مانع حضور آنها شد و شرکت آنها در جلسات لازم و ضروری است هرچند گاهی عوارض مختصری داشته باشد

سه شنبه, شهریور 04, 1399 11:14
حکم عزاداری و نماز

حکم عزاداری و نماز

حکم عزاداری و نماز اگر در اثنای عزاداری وقت نماز داخل شد، بی شک تعطیل کردن عزاداری و پرداختن به نماز اول وقت بسیار پسندیده است

دوشنبه, شهریور 03, 1399 11:8
حکم پوشیدن لباس مشکی در عزاداری

حکم پوشیدن لباس مشکی در عزاداری

حکم پوشیدن لباس مشکی در عزاداری پوشیدن لباس سیاه در عزاداری امام حسین علیه السلام و دیگر ائمه: چون از مصادیق تعظیم شعائر است واجد رجحان شرعی می باشد.

یکشنبه, شهریور 02, 1399 11:4
حکم مزاحمت و ریاء در عزاداری

حکم مزاحمت و ریاء در عزاداری

حکم مزاحمت و ریاء در عزاداری در صورتی که عزاداری باعث مزاحمت برای مردم باشد یا حقوق دیگران را تضییع کند آیا جایز است یا نه؟ آیا ریا در عزاداری امام حسین علیه السلام جایز است؟

شنبه, شهریور 01, 1399 10:57
صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3

برنامه ها و فعالیتها


منشورات دفتر قم

-----------------------------------

آموزش مجازی

-----------------------------------

آموزش حضوری

-----------------------------------

امور فرهنگی و مناسبت ها

-----------------------------------

کتابخانه تخصصی امام خمینی(س)

-----------------------------------

خاطرات امام و انقلاب

-----------------------------------

همایشها و نشستهای علمی

-----------------------------------

-----------------------------------

پاسخ به پرسشهای شرعی

-----------------------------------

امور پایان نامه ها

-----------------------------------

دانشنامه امام خمینی (س)

-----------------------------------

مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (س)

-----------------------------------


اختلاف و دوگانگی همچون موریانه است که...

اختلاف و دوگانگی همچون موریانه است که...

«رمز پیروزی ما وحدت کلمه بوده است. اکنون با کمال خضوع می خواهم تا از اختلافات دست برداشته و برای فردای خود فکر اساسی کنید، و از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد را نابود می کند.»
(صحیفه امام، ج‏6، ص: 194)