زمزم احکام، احکام بیمه(1)

زمزم احکام، احکام بیمه(1)

احکام بیمه بیمه عقد مستقلی است اما می توان آن را در قالب عقود دیگر از قبیل صلح، اجرا نمود.

یکشنبه, آذر 14, 1400 14:18
حکم عزاداری سالار شهیدان

حکم عزاداری سالار شهیدان

گریاندن دیگران، گریه کردن در عزای حضرت سیدالشهدا و برپایی مجالس سوگواری از جمله کارهای مستحب مؤکد و از افضل قربات و دارای ثواب بسیار است.

پنجشنبه, مرداد 21, 1400 11:15
زمزم احکام، عید قربان

زمزم احکام، عید قربان

یکی از اعمال واجب در منا برای کسانی که حج تمتع یا افراد انجام می دهند قربانی کردن است. اعمال منا در روز عید سه عمل است: اول: رمی جمره عقبه؛ دوم: قربانی؛ سوم: حلق یا تقصیر

سه شنبه, تیر 29, 1400 23:32
زمزم احکام، حجه الاسلام و عمره تمتع

زمزم احکام، حجه الاسلام و عمره تمتع

حج از ارکان دین اسلام است و ترک آن از گناهان کبیره است. بر کسی که شرایط وجوب حج را داشته باشد یک بار در طول عمر واجب می شود و وجوب آن فوری می باشد که در همان سال اول استطاعت باید انجام دهد و تاخیر آن جایز نیست.

سه شنبه, تیر 29, 1400 8:28
زمزم احکام، جلسه بیست و یکم،  نماز عید فطر (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه بیست و یکم، نماز عید فطر (رمضان المبارک 1400ش)

نماز عید فطر در زمان حضور امام معصوم علیه‏ السلام واجب است و باید به جماعت خوانده شود. ولی نماز عید فطر در زمان غیبت مستحب می‏باشد و احتیاط واجب آن است که آن‏را به جماعت نخوانند، ولی به قصد رجا مانع ندارد، و چنانچه ولیّ فقیه یا مأذون از طرف او، اقامه جماعت نماید، اشکال ندارد.

چهارشنبه, اردیبهشت 22, 1400 19:57
زمزم احکام، جلسه بیستم، زکات فطره(3)(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه بیستم، زکات فطره(3)(رمضان المبارک 1400ش)

در فطره چه چیز و چه مقدار باید داده شود؟ مصرف زکات فطره زمان پرداخت زکات فطره

سه شنبه, اردیبهشت 21, 1400 12:25
زمزم احکام، جلسه نوزدهم، زکات فطره(2)(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه نوزدهم، زکات فطره(2)(رمضان المبارک 1400ش)

کسی که پرداخت فطره بر او واجب است، علاوه بر فطره خود، باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند بدهد؛ کوچک باشند یا بزرگ ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

دوشنبه, اردیبهشت 20, 1400 10:18
زمزم احکام، جلسه هیجدهم، زکات فطره(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه هیجدهم، زکات فطره(رمضان المبارک 1400ش)

در زکات فطره به 5 سوال باید پاسخ داده شود: 1. زکات فطره بر چه کسانی واجب است؟ 2. مصرف زکات فطره چیست؟ 3. زمان پرداخت زکات فطره؟ 4. چه چیزی باید پرداخت شود؟ 5. چه مقدار باید بپردازد؟

یکشنبه, اردیبهشت 19, 1400 14:41
زمزم احکام، جلسه هفدهم، موارد وجوب قضا و کفاره در روزه(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه هفدهم، موارد وجوب قضا و کفاره در روزه(رمضان المبارک 1400ش)

اگر روزه‏ دار عمداً اماله کند، یا سر زیر آب ببرد، بنابر احتیاط واجب کفاره هم باید بدهد. اگر روزه دار عمداً دروغی را به خدا یا پیامبر و ائمه معصومین نسبت دهد بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع دهد. اگر غیر از موارد فوق، کار دیگری که روزه را باطل می ‏کند عمداً انجام دهد، دو حالت دارد:

یکشنبه, اردیبهشت 19, 1400 10:59
زمزم احکام، جلسه شانزدهم، مواردی که فقط قضای روزه واجب است(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه شانزدهم، مواردی که فقط قضای روزه واجب است(رمضان المبارک 1400ش)

در بعض از موارد با اینکه شخص روزه دار روزه خود را عمداً باطل کرده است، کفاره واجب نمی شود؛ اول: روزه‏ دار در روزه ماه رمضان عمداً قی کند. (به شرط آنکه بعد از آن مبطل دیگری انجام ندهد).

شنبه, اردیبهشت 18, 1400 10:43
زمزم احکام، جلسه پانزدهم، مفطرات روزه- نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه پانزدهم، مفطرات روزه- نسبت دروغ به خدا و پیامبران و امامان(رمضان المبارک 1400ش)

دروغ گفتن و قسم دروغ خوردن اگرچه از گناهان کبیره است، ولی روزه را باطل نمیکند. ولی اگر روزه‏ دار به خدا و پیامبر اکرم (ص) و جانشینان آن حضرت، و نیز بنابر احتیاط واجب حضرت زهرا و سایر پیامبران و جانشینان آنان، عمداً نسبت دروغ بدهد؛ روزه او باطل میشود؛ هر چند فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند.

دوشنبه, اردیبهشت 13, 1400 12:26
زمزم احکام، جلسه دوازدهم، خوردن وآشامیدن(حکم مضمضه، غرغره و استنشاق مایعات در حال روزه)(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه دوازدهم، خوردن وآشامیدن(حکم مضمضه، غرغره و استنشاق مایعات در حال روزه)(رمضان ...

مضمضه یعنی گرداندن آب در دهان، غرغره ‏یعنی گرداندن آب در حلق، و استنشاق یعنی آب داخل بینی کردن مضمضه زیاد آب برای روزه‏ دار مکروه است.

شنبه, اردیبهشت 11, 1400 12:42
زمزم احکام، جلسه یازدهم، مفطرات روزه-خوردن وآشامیدن(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه یازدهم، مفطرات روزه-خوردن وآشامیدن(رمضان المبارک 1400ش)

خوردن وآشامیدن اگر از روی عمد باشد روزه را باطل می کند. فرقی نمی کند که خوردن چیزی باشد که معمول است؛ مثل نان و آب، یا غیر معمول است؛ مثل خاک وشیره درخت.

شنبه, اردیبهشت 11, 1400 12:18
زمزم احکام، جلسه دهم، مفطرات روزه(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه دهم، مفطرات روزه(رمضان المبارک 1400ش)

یکی از شرایط صحت روزه ترک مفطرات است: نه چیز روزه را باطل میکند که طبق نظر حضرت امام 8 مورد بنابر فتوا و یک مورد بنابر احتیاط واجب مبطل روزه است.

پنجشنبه, اردیبهشت 09, 1400 12:49
زمزم احکام، جلسه نهم، شرط صحت روزه مستحبی(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه نهم، شرط صحت روزه مستحبی(رمضان المبارک 1400ش)

کسی که می خواهد روزه مستحبی بگیرد، باید روزه قضا یا روزه واجب دیگری بر عهده او نباشد. ولی کسی که برای بجا آوردن روزه میتی اجیر شده، می تواند روزه مستحبی بگیرد.

چهارشنبه, اردیبهشت 08, 1400 12:40
زمزم احکام، جلسه هشتم، ضرری نبودن و قدرت داشتن(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه هشتم، ضرری نبودن و قدرت داشتن(رمضان المبارک 1400ش)

از شرایط صحیح بودن روزه این است که روزه برای خودش یا شخص دیگری ضرر نداشته باشد و دیگر اینکه توانایی گرفتن روزه را داشته باشد. پس در موارد زیر روزه گرفتن واجب نیست:

دوشنبه, اردیبهشت 06, 1400 11:34
زمزم احکام، جلسه هفتم، بیمار نبودن(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه هفتم، بیمار نبودن(رمضان المبارک 1400ش)

ترس از پیدایش بیماری و ضرر به واسطه آن، اگر منشأ عقلایی دارد و مورد اعتنای عقلا باشد، ملحق به موردی است که روزه برای بیماری ضرر دارد؛ بنابر این با وجود چنین ترسی روزه صحیح نخواهد بود و روزه نگرفتن جایز بلکه واجب است.

شنبه, اردیبهشت 04, 1400 12:25
زمزم احکام، جلسه ششم، خالی بودن از حیض و نفاس(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه ششم، خالی بودن از حیض و نفاس(رمضان المبارک 1400ش)

روزه حائض و نفساء باطل است اگر چه یک لحظه قبل از مغرب عارض شود و یا یک لحظه بعد از طلوع فجر (اذان صبح) از حیض و نفاس پاک شود.

چهارشنبه, اردیبهشت 01, 1400 10:23
زمزم احکام، جلسه پنجم، حکم سفر در ماه مبارک رمضان (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه پنجم، حکم سفر در ماه مبارک رمضان (رمضان المبارک 1400ش)

مسافرت در ماه رمضان از روی اختیار ـ هر چند برای فرار از روزه باشد ـ جایز است. هرچند مسافرت در ماه رمضان تا روز بیست و سوم کراهت دارد مگر آنکه سفر حج یا عمره باشد و یا به خاطر مالی باشد که می ترسد تلف گردد.

سه شنبه, فروردين 31, 1400 9:37
زمزم احکام، جلسه چهارم، سفر و روزه (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه چهارم، سفر و روزه (رمضان المبارک 1400ش)

حکم نماز و روزه یکسان است مگر در مواردی که استثنا شده است؛ پس کسی که نمازش شکسته است روزه بر او واجب نیست و کسی که نمازش تمام است، باید روزه بگیرد:

دوشنبه, فروردين 30, 1400 22:45
زمزم احکام، جلسه سوم، شرایط صحت و وجوب روزه ـ سفر (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه سوم، شرایط صحت و وجوب روزه ـ سفر (رمضان المبارک 1400ش)

یکی از شرایط صحت روزه آن است در سفری که موجب شکسته شدن نماز است نباشد، بنابر این روزه مسافر اگرچه مستحبی باشد، صحیح نیست. البته چهار مورد استثنا شده است:

دوشنبه, فروردين 30, 1400 12:8
زمزم احکام، جلسه دوم، شرایط وجوب و صحت روزه(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه دوم، شرایط وجوب و صحت روزه(رمضان المبارک 1400ش)

روزه ماه مبارک رمضان بر افراد بالغ واجب است و کسی که بالغ نشده روزه بر او واجب نیست. و بلوغ شرط وجوب است نه شرط صحت، پس بچه ممیز که خوب و بد را تشخیص می دهد اگر روزه بگیرد روزه اش صحیح است.

دوشنبه, فروردين 30, 1400 9:56
زمزم احکام، جلسه اول، انواع روزه (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه اول، انواع روزه (رمضان المبارک 1400ش)

روزه یا واجب است یا حرام یا مکروه و یا مستحب

دوشنبه, فروردين 30, 1400 9:49
زمزم احکام، جلسه اول، فرق وضو و غسل

زمزم احکام، جلسه اول، فرق وضو و غسل

غسل تقسیم می شود به ترتیبی و ارتماسی در حالی که این تقسیم بندی در وضو وجود ندارد. وضو چه ارتماسی و چه غیر ارتماسی ترتیب در آن شرط است، پس همه وضوها ترتیبی است

دوشنبه, بهمن 13, 1399 14:10
حدود اختیارات دولت

حدود اختیارات دولت

حضرت امام (س) معتقدند علاوه بر حکم شرعی (چه احکام اولیه و چه احکام ثانویه) یک حکم حکومتی داریم که از آن تعبیر به احکام سلطانیه می شده است که به مقتضای نیاز و موقعیت زمانی و مکانی به صلاحدید حاکم اسلامی بیان می شود

چهارشنبه, آذر 26, 1399 13:39
صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4

برنامه ها و فعالیتها


منشورات دفتر قم

-----------------------------------

آموزش مجازی

-----------------------------------

آموزش حضوری

-----------------------------------

امور فرهنگی و مناسبت ها

-----------------------------------

کتابخانه تخصصی امام خمینی(س)

-----------------------------------

خاطرات امام و انقلاب

-----------------------------------

همایشها و نشستهای علمی

-----------------------------------

-----------------------------------

پاسخ به پرسشهای شرعی

-----------------------------------

امور پایان نامه ها

-----------------------------------

دانشنامه امام خمینی (س)

-----------------------------------

مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (س)

-----------------------------------


«قرآن صاعد»‏، «مناجات شعبانیۀ»،«دعای عرفات»‏،«صحیفۀ سجادیه» و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏

ما مفتخریم که ادعیۀ حیاتبخش که او را «قرآن صاعد»‏می خوانند از ائمۀ‏‎ ‎‎‏معصومین ما است. ما به «مناجات شعبانیۀ»‏امامان و «دعای عرفات»‏حسین بن علی ـ علیهما السلام ـ و «صحیفۀ سجادیه» این زبور آل محمد و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه‏‎ ‎‏است از ما است.‏