کتابشناسی موضوعی «امام خمینی و قرآن» (1)

کتابشناسی موضوعی «امام خمینی و قرآن» (1)

در این فهرست، پایان نامه های مرتبط با موضوع «امام خمینی و قرآن» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شوند.

شنبه, آذر 01, 1399 11:25
کتابشناسی موضوعی «روحانیت»

کتابشناسی موضوعی «روحانیت»

در این فهرست پایان نامه های مرتبط با موضوع «روحانیت» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شود.

شنبه, آبان 24, 1399 8:40
کتابشناسی موضوعی «ولایت فقیه» (1)

کتابشناسی موضوعی «ولایت فقیه» (1)

در این نوشته، پایان نامه های مرتبط با موضوع «ولایت فقیه» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شود.

دوشنبه, آبان 19, 1399 12:54
کتابشناسی موضوع «امام خمینی و تصوف»

کتابشناسی موضوع «امام خمینی و تصوف»

در این نوشته، منابع مرتبط با موضوع «امام خمینی و تصوف» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شود. لازم به یادآوری است که منابع مربوط به عرفان در نوشته ای دیگر ارائه می گردد.

دوشنبه, مهر 21, 1399 13:29
کتابشناسی موضوع:  «انحطاط و عقب ماندگی جامعه مسلمانان»

کتابشناسی موضوع: «انحطاط و عقب ماندگی جامعه مسلمانان»

امام خمینی معتقد است اسلام به عنوان آخرین دین الهی دارای قوانین جامع و کاملی است که در همه زمانها و مکانها قابل اجراست و تنها در پرتو این قوانین است که پیشرفت و رفاه مادی انسانها هم آغوش معنویت و سعادت اخروی می گردد.

پنجشنبه, شهریور 06, 1399 8:10
کتابشناسی موضوع:  «اخلاق در اندیشه و سیره امام خمینی(س)»

کتابشناسی موضوع: «اخلاق در اندیشه و سیره امام خمینی(س)»

ایشان که اصلاح جامعه و سوق بشر به سوی سعادت را مقصد اصلی آفرینش می دانند، از بیم آنکه مبادا تصوّر فطری بودن اخلاق، موجب ناامیدی گرفتاران سوء خلق شود و در صدد علاج برنیایند، به صراحت درمان پذیر بودن هر خلقی را، اگر چه ملکه شده باشد، چنین بیان می فرمایند که مقصود از طبیعی بودن و فطری بودن خُلقی، آن نیست که ذاتی غیرقابل تغییر است؛ بلکه جمیع ملکات و اخلاق نفسانیّه، تا نفس در این عالم و در تحت تصرّف زمان و تجدّد واقع است، قابل تغییر است.

پنجشنبه, شهریور 06, 1399 7:57
کتابشناسی موضوعی: «اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی(س)»

کتابشناسی موضوعی: «اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی(س)»

امام خمینی درباره رابطه اخلاق و سیاست، باور دارد که سیاست می تواند ـ و باید ـ اخلاقی باشد؛ چرا که سیاست، چیزی نیست جز امتداد اخلاق در عرصه های گسترده تر جامعه و تحقق آرمان ها و اهداف دینی. بدین ترتیب، ایشان معتقد به آموزه یگانگی اخلاق و سیاست است.

چهارشنبه, شهریور 05, 1399 12:18
کتابشناسی موضوعی «آسیب شناسی انقلاب اسلامی»

کتابشناسی موضوعی «آسیب شناسی انقلاب اسلامی»

در این نوشته، منابع مرتبط با موضوع «آسیب شناسی انقلاب اسلامی» که در کتابخانه تخصصی امام خمینی(س) ـ دفتر قم موجود است، معرفی می شود.

سه شنبه, مرداد 21, 1399 9:0

«قرآن صاعد»‏، «مناجات شعبانیۀ»،«دعای عرفات»‏،«صحیفۀ سجادیه» و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏

ما مفتخریم که ادعیۀ حیاتبخش که او را «قرآن صاعد»‏می خوانند از ائمۀ‏‎ ‎‎‏معصومین ما است. ما به «مناجات شعبانیۀ»‏امامان و «دعای عرفات»‏حسین بن علی ـ علیهما السلام ـ و «صحیفۀ سجادیه» این زبور آل محمد و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه‏‎ ‎‏است از ما است.‏

زمزم احکام، بیتوته در منا و رمی جمرات سه گانه

بیتوته در منا و رمی جمرات سه گانه:
بعد از انجام اعمال منا در روز عید، واجب است شب یازدهم و شب دوازدهم ذی الحجه را در منی‏ بیتوته کند؛ یعنی از غروب آفتاب تا نصف شب در آنجا بماند. و روز یازدهم و دوازدهم بعد از طلوع آفتاب باید سه جمره اولی و وسطی و عقبه رمی شود، یعنی به هر جمره هفت سنگ زده شود.