کد مطلب: 4106 | تاریخ مطلب: 19/08/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

یاد برادر

یاد برادر

امام، هنگام توصیف آقای پسندیده میگفتند: او از کودکی با وقار و مؤدب بود و حتی در خانه نیز همواره با لباس رسمی (عبا و قبا) روی پتو مینشست و به پشتی تکیه میزد.

یاد برادر

امام گاهی از مکتب خانه ملا ابوالقاسم و شیوة تدریس در مکتب خانه صحبت میکردند و از مدرسه احمدیه در خمین یاد میکردند. گاه از هیبت و متانت و جذبة آقای پسندیده، که سبب علاقه ایشان به درس خواندن شده بود، نقل میکردند. نزد  ایشان منطق، سیوطی و اندکی از مطول را خوانده و خوش نویسی را نیز از ایشان سرمشق گرفته بودند. هنگام توصیف آقای پسندیده میگفتند: او از کودکی با وقار و مؤدب بود و حتی در خانه نیز همواره با لباس رسمی (عبا و قبا) روی پتو مینشست و به پشتی تکیه میزد.

. انتهای پیام /*
 

برنامه ها و فعالیتها


منشورات دفتر قم

-----------------------------------

آموزش مجازی

-----------------------------------

آموزش حضوری

-----------------------------------

امور فرهنگی و مناسبت ها

-----------------------------------

کتابخانه تخصصی امام خمینی(س)

-----------------------------------

خاطرات امام و انقلاب

-----------------------------------

همایشها و نشستهای علمی

-----------------------------------

-----------------------------------

پاسخ به پرسشهای شرعی

-----------------------------------

امور پایان نامه ها

-----------------------------------

دانشنامه امام خمینی (س)

-----------------------------------

مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (س)

-----------------------------------


حکومتی که موافق میل و رأی مردم نباشد، نمی خواهیم!

حکومتی که موافق میل و رأی مردم نباشد، نمی خواهیم!
«ما می‏خواهیم یک حکومت الهی باشد موافق میل مردم، رأی مردم، و موافق حکم خدا. آن چیزی که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست.»
(صحیفه امام، ج‏ 4، ص 461)