کد مطلب: 4120 | تاریخ مطلب: 24/08/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

ـ چرا یک آدم بر یک مردم بدون این که مردم اختیاری داشته باشند، حکومت کند؟!

«اصل رژیم سلطنتی بی‏ربط است. رژیم سلطنتی رژیم کهنه ارتجاعی است. در وقت خودش هم بی‏ربط بوده است. اینکه ارتجاع می‏گوییم، یک وقت این است که یک چیزی در وقت خودش خوب بوده است؛ ولی حالا دیگر کهنه شده است... بلکه سلطنت از اول چیز مزخرفی بوده، یک آدم، سلطان بر یک مردم بدون این که مردم اختیاری داشته باشند! حالا آن شخص اول و سلطان اولش که همیشه با زور آمده‏اند به مردم تحمیل شده‏اند. هیچ وقت نبوده است که مردم اراده داشته باشند در تعیین یک سلطان. همیشه با قلدری و زور آمده‏اند و تحمیل کرده‏اند بر مردم، و ظلم خودشان را بر مردم تحمیل کرده‏اند و هر کاری خواسته‏اند به سر ملتها آورده‏اند.» (صحیفه امام، ج‏4، ص: 490 ـ 491)

. انتهای پیام /*
 

برنامه ها و فعالیتها


منشورات دفتر قم

-----------------------------------

آموزش مجازی

-----------------------------------

آموزش حضوری

-----------------------------------

امور فرهنگی و مناسبت ها

-----------------------------------

کتابخانه تخصصی امام خمینی(س)

-----------------------------------

خاطرات امام و انقلاب

-----------------------------------

همایشها و نشستهای علمی

-----------------------------------

-----------------------------------

پاسخ به پرسشهای شرعی

-----------------------------------

امور پایان نامه ها

-----------------------------------

دانشنامه امام خمینی (س)

-----------------------------------

مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (س)

-----------------------------------


حکومتی که موافق میل و رأی مردم نباشد، نمی خواهیم!

حکومتی که موافق میل و رأی مردم نباشد، نمی خواهیم!
«ما می‏خواهیم یک حکومت الهی باشد موافق میل مردم، رأی مردم، و موافق حکم خدا. آن چیزی که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست.»
(صحیفه امام، ج‏ 4، ص 461)