زمزم احکام، جلسه نهم، شرط صحت روزه مستحبی(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه نهم، شرط صحت روزه مستحبی(رمضان المبارک 1400ش)

کسی که می خواهد روزه مستحبی بگیرد، باید روزه قضا یا روزه واجب دیگری بر عهده او نباشد. و کسی که برای بجا آوردن روزه میتی اجیر شده، می تواند روزه مستحبی بگیرد.

زمزم احکام، جلسه هشتم، ضرری نبودن و قدرت داشتن(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه هشتم، ضرری نبودن و قدرت داشتن(رمضان المبارک 1400ش)

از شرایط صحیح بودن روزه این است که روزه برای خودش یا شخص دیگری ضرر نداشته باشد و دیگر اینکه توانایی گرفتن روزه را داشته باشد.
پس در موارد زیر روزه گرفتن واجب نیست:

زمزم احکام، جلسه هفتم، بیمار نبودن(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه هفتم، بیمار نبودن(رمضان المبارک 1400ش)

ترس از پیدایش بیماری و ضرر به واسطه آن، اگر منشأ عقلایی دارد و مورد اعتنای عقلا باشد، ملحق به موردی است که روزه برای بیماری ضرر دارد؛ بنابر این با وجود چنین ترسی روزه صحیح نخواهد بود و روزه نگرفتن جایز بلکه واجب است.

زمزم احکام، جلسه ششم، ضرر نداشتن روزه و قدرت داشتن(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه ششم، ضرر نداشتن روزه و قدرت داشتن(رمضان المبارک 1400ش)

یکی از شرایط صحیح بودن روزه این است که روزه برای خودش یا شخص دیگری ضرر نداشته باشد و دیگر اینکه توانایی گرفتن روزه را داشته باشد.
پس در موارد زیر روزه گرفتن واجب نیست:

زمزم احکام، جلسه پنجم، حکم سفر در ماه رمضان(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه پنجم، حکم سفر در ماه رمضان(رمضان المبارک 1400ش)

مسافرت در ماه رمضان از روی اختیار ـ هر چند برای فرار از روزه باشد ـ جایز است. هرچند مسافرت در ماه رمضان تا روز بیست و سوم کراهت دارد مگر آنکه سفر حج یا عمره باشد و یا به خاطر مالی باشد که می ترسد تلف گردد

زمزم احکام، جلسه چهارم، سفر و روزه ـ سفر (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه چهارم، سفر و روزه ـ سفر (رمضان المبارک 1400ش)

حکم نماز و روزه یکسان است مگر در مواردی که استثنا شده است؛ پس کسی که نمازش شکسته است روزه بر او واجب نیست و کسی که نمازش تمام است، باید روزه بگیرد.

زمزم احکام، جلسه سوم، شرایط صحت و وجوب روزه ـ سفر (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه سوم، شرایط صحت و وجوب روزه ـ سفر (رمضان المبارک 1400ش)

یکی از شرایط صحت روزه آن است در سفری که موجب شکسته شدن نماز است نباشد، بنابر این روزه مسافر اگرچه مستحبی باشد، صحیح نیست.

زمزم احکام، جلسه دوم، شرایط وجوب و صحت روزه(رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه دوم، شرایط وجوب و صحت روزه(رمضان المبارک 1400ش)

یکی از شرایط وجوب، بلوغ است اگرچه از شرایط صحت روزه نیست.
بلوغ شرط وجوب است نه شرط صحت، پس بچه ممیز که خوب و بد را تشخیص می دهد اگر روزه بگیردروزه اش صحیح است.

زمزم احکام، جلسه اول، انواع روزه (رمضان المبارک 1400ش)

زمزم احکام، جلسه اول، انواع روزه (رمضان المبارک 1400ش)

جلسه اول
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان
انواع روزه

روزه یا واجب است یا حرام یا مکروه و یا مستحب

صفحه 3 از 10 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

برنامه ها و فعالیتها


منشورات دفتر قم

-----------------------------------

آموزش مجازی

-----------------------------------

آموزش حضوری

-----------------------------------

امور فرهنگی و مناسبت ها

-----------------------------------

کتابخانه تخصصی امام خمینی(س)

-----------------------------------

خاطرات امام و انقلاب

-----------------------------------

همایشها و نشستهای علمی

-----------------------------------

-----------------------------------

پاسخ به پرسشهای شرعی

-----------------------------------

امور پایان نامه ها

-----------------------------------

دانشنامه امام خمینی (س)

-----------------------------------

مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (س)

-----------------------------------


«قرآن صاعد»‏، «مناجات شعبانیۀ»،«دعای عرفات»‏،«صحیفۀ سجادیه» و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏

ما مفتخریم که ادعیۀ حیاتبخش که او را «قرآن صاعد»‏می خوانند از ائمۀ‏‎ ‎‎‏معصومین ما است. ما به «مناجات شعبانیۀ»‏امامان و «دعای عرفات»‏حسین بن علی ـ علیهما السلام ـ و «صحیفۀ سجادیه» این زبور آل محمد و‏‎ ‎‏«صحیفۀ فاطمیه»‏که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه‏‎ ‎‏است از ما است.‏