کد مطلب: 4744 | تاریخ مطلب: 16/04/1401
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

برکات حج

برکات حج

امام خمینی: خدای تبارک و تعالی مردم را،‏‎ ‎‏مؤثرها را برایشان فرض کرده است که مجتمع بشوند در آن مجالسی که در مکّه هست و‏‎ ‎‏همه با هم آنجا جمع بشوند.‏
نکتۀ سیاسی این اجتماع این است که اولاً، خودشان مطلع بشوند از حالات هم، تفاهم‏‎ ‎‏کنند با هم، برادر باشند با هم، برادری کنند با هم و مسائل بلاد خودشان، ممالک‏‎ ‎‏خودشان را طرح کنند در آنجا و چاره جویی کنند برای مسائل خودشان. ما اگر، همین‏‎ ‎‏حج را به آن معنایی که روح حج اقتضا می کند، عمل می کردیم، این گرفتاریهای زیادی‏‎ ‎‏که برای مسلمانها پیش آمده است، پیش نمی آمد.‏

برکات حج

سیاسی بودن غالب مسائل اسلام

‏‏     مسائل اسلام، مسائل سیاسی است و سیاستش غلبه دارد بر چیزهای دیگرش.‏‎ ‎‏اجتماعاتی که اسلام بعضی اش را فرض کرده است، واجب کرده است و بعضی اش را‏‎ ‎‏به طور استحباب و مبالغه در استحبابش کرده است اینها یک مسائل سیاسی است، قضیۀ‏‎ ‎‏مکّه یک مسئلۀ ‏‏[‏‏سیاسی است.‏‏]‏‏ اجتماع در مکّه در این محافل مختلف با آن یکپارچگی‏ ‎‏مردم، که از همۀ بلاد مسلمین واجب شده است که بیایند در آنجا، بروند چه بکنند، چه‏‎ ‎‏بکنند ‏‏[‏‏سیاسی است.‏‏]‏‏ خدا که احتیاج به عبادت من و تو ندارد. خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهد که مردم را مجتمع کند، واجب کرده است اینها را که جمع بشوند در آنجا و‏‎ ‎‏مسائل اسلام را طرح کنند و حل کنند.‏

‏‏     مع الأسف، در اثر بی اطلاعی ماها، در مکّه مجتمع می شوند، لکن به مسائل خودشان‏‎ ‎‏درست نمی رسند. حالا اخیراً یک قدری بهتر شده است، لکن اگر مسلمین در یک‏‎ ‎‏همچو مجلس بزرگی ـ که از تمام دنیا مجتمع شده است و هیچ قدرتی نمی تواند اینطور‏‎ ‎‏مجلس را درست بکند، دولتها هر چه زحمت بکشند یک عده ای از مملکت خودشان را‏‎ ‎‏می توانند یک جایی جمع کنند یا از چند تا مملکت ـ خدای تبارک و تعالی مردم را،‏‎ ‎‏مؤثرها را برایشان فرض کرده است که مجتمع بشوند در آن مجالسی که در مکّه هست و‏‎ ‎‏همه با هم آنجا جمع بشوند.‏

‏‏     نکتۀ سیاسی این اجتماع این است که اولاً، خودشان مطلع بشوند از حالات هم، تفاهم‏‎ ‎‏کنند با هم، برادر باشند با هم، برادری کنند با هم و مسائل بلاد خودشان، ممالک‏‎ ‎‏خودشان را طرح کنند در آنجا و چاره جویی کنند برای مسائل خودشان. ما اگر، همین‏‎ ‎‏حج را به آن معنایی که روح حج اقتضا می کند، عمل می کردیم، این گرفتاریهای زیادی‏‎ ‎‏که برای مسلمانها پیش آمده است، پیش نمی آمد.‏

‏‏لزوم بهره گیری دولتهای اسلامی از اجتماع مسلمانان در حج

‏‏     اگر دولتهای اسلامی واقعاً به خود می آمدند، توجه می کردند که یک همچو محفل‏‎ ‎‏بزرگی، که خدای تبارک و تعالی بر ما لازم کرده است، بر عددی از ما الزام کرده است و‏‎ ‎‏بر همه مستحب کرده است که آنجا برویم، این دولتها وسایلش را فراهم می کردند و‏‎ ‎‏ملتهایی که می رفتند آنجا با دست باز با هم ملاقات می کردند، با هم دردهای بلاد‏‎ ‎‏خودشان را ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ میان می گذاشتند، گرفتاریهایی که از قدرتهای بزرگ برای آنها پیش‏‎ ‎‏می آمد و پیش می آید، طرح می کردند، گفتگو می کردند و برمی گشتند به محالّ خودشان‏ ‎‏و تبلیغ می کردند مسائل را اگر دولتها، دولتهایی بودند که توجه داشتند به این مسائل و‏‎ ‎‏نمی خواستند که زیر بار قدرتهای بزرگ باشند و می فهمیدند لذت اینکه یک حکومت‏‎ ‎‏بر یک جامعۀ بیدار از یک حکومت بر یک جامعه ای که هیچ خبر از هیچ چیز ندارد بهتر‏‎ ‎‏است، از زیر بار بیرون آمدن از ابرقدرتها، ولو هر جور مصیبت هم برای ملتهای ما داشته‏‎ ‎‏باشد، بهتر است از اینکه ما در کاخهای بزرگ و در خانه های چه و کذا و اتومبیلهای کذا‏‎ ‎‏باشیم و نوکر باشیم اگر اینها این را می فهمیدند، دست از این کارها برمی داشتند و با ملتها‏‎ ‎‏هم صدا می شدند و وسایل را فراهم می کردند و این محفل بزرگ حج را نه اینطوری که‏‎ ‎‏حالا هست، درست به جا می آوردند و خودشان هم می آمدند در آن محافل و‏‎ ‎‏می نشستند و مسائلشان را حل می کردند، آن وقت اسلام یک قدرتی می شد که هیچ‏‎ ‎‏قدرتی مقابل او نبود. این یک راه هست که مردم را، همۀ مردم را سالی یک دفعه همۀ‏‎ ‎‏بلاد را دعوت کردند و ‏‏لله ِ عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیْتِ‏ هر کس بتواند باید برود.‏ (صحیفه امام، ج 13، ص325-324 )

ویدیو

 

. انتهای پیام /*
 

زمزم احکام، اعمال مکه در حج تمتع

اعمال مکه در حج تمتع:
بعد از انجام اعمال منا در روز عید قربان، حجاج می توانند اعمال مکه را بجا آورند و تا آخر ذی الحجه وقت دارند.
معمولاً حجاج گرامی از روز دوازدهم به بعد که از منا به مکه بر می گردند اعمال مکه را انجام می دهند. و در حج تمتع محرمات احرام در سه مرحله حلال می شود:

عید غدیر

«امروز که روز عید غدیر است و از بزرگترین اعیاد مذهبی است، این عید، عیدی است که مال مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظلومان جهان است، عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم- برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیا، حضرت امیر - سلام الله علیه - را منصوب فرمودند.» (صحیفه امام؛ ج 19، ص 63)