کد مطلب: 3672 | تاریخ مطلب: 23/02/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

17. مواردی که فقط قضای روزه واجب است

17. مواردی که فقط قضای روزه واجب است:
در بعض از موارد با اینکه شخص روزه دار روزه خود را عمداً باطل کرده است، کفاره واجب نمی شود؛ مثل آنکه عمداً قی کند، یا نیت روزه نکند، یا ریا کند، یا قصد کند که روزه نباشد به شرط آنکه در طی روز هیچ کدام از مبطلات روزه را بجا نیاورد که باید روزه را قضا کند و کفاره بر او واجب نیست.

اول: روزه‏ دار در روزه ماه رمضان عمداً قی کند. (به شرط آنکه بعد از آن مبطل دیگری انجام ندهد)

دوم: آنکه جنب تا اذان صبح با قصد غسل کردن بعد از بیدار شدن بخوابد، ولی تا اذان صبح از خواب دوم و سوم بیدار نشود.

سوم: هر گاه نیت روزه نکند، یا ریا کند، یا قصد کند که روزه نباشد در حالی که عملی که روزه را باطل می ‏کند انجام نداده باشد.

چهارم: اگر در ماه رمضان، غسل جنابت را فراموش کند، و با حال جنابت یک یا چند روز روزه بگیرد.

پنجم: اگر در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده است یا نه چیزی بخورد و یا بعد از تحقیق با این که گمان دارد صبح شده است چیزی بخورد، بعد معلوم شود صبح بوده؛ قضای آن روز بر او واجب است.

ششم: اگر کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می ‏کند، انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است.

هفتم: اگر کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا خیال کند که او شوخی می ‏کند و کاری که روزه را باطل می ‏کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.

هشتم: آن که به گفته کس دیگر که عادل است افطار کند و بعد معلوم شود مغرب نبوده است.

نهم: اگر در هوای صاف به واسطه تاریکی آن یقین کند که مغرب شده و افطار کند، ولی بعد معلوم شود مغرب نبوده است؛ اما اگر در هوای ابری به گمان این که مغرب شده است افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضا لازم نیست.

دهم: اگر برای خنک شدن یا بی جهت، آب مضمضه کند (یعنی آب در دهان بگرداند) و آب بی اختیار فرو رود.

اما اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا برای وضو مضمضه کند و بی ختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست. (رساله، م 1688) 

 

. انتهای پیام /*

کلید واژه

 

زمزم احکام، ربا و اقسام آن

حرمت ربا با آیات قرآن و سنت رسول خدا (ص) و احادیث اهل بیت علیهم السلام و اجماع فقها ثابت گشته و از گناهان بزرگ محسوب می شود ،
ربا یا ربای معاملی است و یا ربای قرضی و ربا در معامله عبارت است از مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی.

عید غدیر

«امروز که روز عید غدیر است و از بزرگترین اعیاد مذهبی است، این عید، عیدی است که مال مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظلومان جهان است، عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم- برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیا، حضرت امیر - سلام الله علیه - را منصوب فرمودند.» (صحیفه امام؛ ج 19، ص 63)