کد مطلب: 3394 | تاریخ مطلب: 13/09/1396
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

گزارش بازدید از بیت امام خمینی(س)

گزارش بازدید از بیت امام خمینی(س)

ایام هفته

ایرانی

عرب زبان

اردوزبان

متفرقه

هفته اول

115

50

200

60

هفته دوم

632

207

790

50

هفته سوم

1005

390

400

53

هفته چهارم

630

530

110

20

هفته پنجم

615

292

35

27

آمار بازدید کل کنندگان

آمار بازدید کل کنندگان درماه

هفته اول

425

هفته دوم

1679

هفته سوم

1848

هفته چهارم

1290

هفته پنجم

949

جمع کل در ماه

6191

گزارش آمار بازدیدکنندگان (کشورهای متفرقه) از بیت تاریخی امام خمینی (ره) در قم: آبان98

تاریخ

نام کشور

تعداد نفرات

توضیحات

2/8/98

اندونزی

35

توریست

3/8/98

انگلستان

25

توریست

4/8/98

تایلند

15

توریست

4/8/98

تانزانیا

20

توریست

9/8/98

استرالیا

10

توریست

9/8/98

افغانستان

5

توریست

11/8/98

ماداگاسکار

25

توریست

12/8/98

ترکیه

10

توریست

12/8/98

افغانستان

5

توریست

16/8/98

آلمان لبنانی اصل

15

توریست

19/8/98

سوئیس

5

توریست

20/8/98

انگلستان

5

توریست

22/8/98

آمریکا

10

توریست

28/8/98

بولیوی

2

توریست

28/8/98

ترکیه

15

توریست

1/9/98

ترکیه

10

توریست

گزارش آمار بازدیدکنندگان (مهم ایرانی) از بیت تاریخی امام خمینی (ره) درقم: آبان98

تاریخ

نام شهر

تعداد نفرات

توضیحات

3/8/98

بیت روضه

40

کاروان زیارتی

4/8/98

بیت روضه

50

کاروان زیارتی

5/8/98

بیت روضه

100

کاروان زیارتی

6/8/98

بیت روضه

60

کاروان زیارتی

7/8/98

بیت روضه

100

کاروان زیارتی

9/8/98

لرستان- ساری

30-35

کاروان زیارتی

12/8/98

نیروی هوایی- سپاه

75-65

کاروان زیارتی

13/8/98

دانش آموزان قمی

200

کاروان زیارتی

15/8/98

نکا-روضه

68-50

کاروان زیارتی

15/8/98

خدام امام رضا اردوی قرانی

40-80

کاروان زیارتی

16/8/98

ابرقو-نیشابور

40-50

کاروان زیارتی

17/8/98

یزد - زنجان

50-30

کاروان زیارتی

18/8/98

ارومیه-مازندران

30-45

کاروان زیارتی

19/8/98

ایرانشهر

50

دانشگاه ولایت

20/8/98

سپاه

120

کاروان زیارتی

21/8/98

ارتش

50

کاروان زیارتی

22/8/98

بابل

30

کاروان زیارتی

23/8/98

پرسنل ارتش-بجنورد

15-50

کاروان زیارتی

24/8/98

آزادشهر

45

کاروان زیارتی

25/8/98

ایرانشهر

35

دانشگاه ولایت

26/8/98

ارتش

45

کاروان زیارتی

27/8/98

خراسان-سپاه

80-120

کاروان زیارتی

28/8/98

ساری

30

کاروان زیارتی

29/8/98

نیشابور

50

کاروان زیارتی

30/8/98

تهران

40

کاروان زیارتی

30/8/98

ارومیه

30

کاروان زیارتی

ایام هفته

ایرانی

عرب زبان

اردوزبان

متفرقه

هفته اول

115

50

200

60

هفته دوم

632

207

790

50

هفته سوم

1005

390

400

53

هفته چهارم

630

530

110

20

هفته پنجم

615

292

35

27

آمار بازدید کل کنندگان

آمار بازدید کل کنندگان درماه

هفته اول

425

هفته دوم

1679

هفته سوم

1848

هفته چهارم

1290

هفته پنجم

949

جمع کل در ماه

6191

. انتهای پیام /*
 

برنامه ها و فعالیتها


منشورات دفتر قم

-----------------------------------

آموزش مجازی

-----------------------------------

آموزش حضوری

-----------------------------------

امور فرهنگی و مناسبت ها

-----------------------------------

کتابخانه تخصصی امام خمینی(س)

-----------------------------------

خاطرات امام و انقلاب

-----------------------------------

همایشها و نشستهای علمی

-----------------------------------

-----------------------------------

پاسخ به پرسشهای شرعی

-----------------------------------

امور پایان نامه ها

-----------------------------------

دانشنامه امام خمینی (س)

-----------------------------------

مدرسه تخصصی فقه امام خمینی (س)

-----------------------------------


حکومتی که موافق میل و رأی مردم نباشد، نمی خواهیم!

حکومتی که موافق میل و رأی مردم نباشد، نمی خواهیم!
«ما می‏خواهیم یک حکومت الهی باشد موافق میل مردم، رأی مردم، و موافق حکم خدا. آن چیزی که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست.»
(صحیفه امام، ج‏ 4، ص 461)