توقف کوتاه امام خمینی در شهر ناصریه در مسیر حرکت به سمت مرز کویت

کد : 4551 | تاریخ : 10 مهر 1400

زمان: 12/7/1357

مکان: شهر ناصریه، به طرف مرز کویت.

موضوع عکس: توقف کوتاه امام خمینی در شهر ناصریه در مسیر حرکت به سمت مرز کویت

افراد شناخته شده: 1. امام خمینی؛ 2. یزدی، ابراهیم؛ 4. دعایی، سید محمود؛ 5. برقعی، سید رضا؛ 6. خاتم یزدی، سید عباس؛ 7. خمینی، سید احمد.

عکاس: محمدحسین املایی

شرح عکس

شهریور 1357 وزیر خارجه ایران و عراق سه بار در حاشیه نشست سازمان ملل با هم دیدار و توافق کردند تا فعالیت‌های امام را محدود کنند. توافق نهایی، اخراج امام از عراق بود. (شیرعلی نیا، جعفر، دایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، ص 215)

امام خمینی در 12 مهر 1357 بنابر شرایطی که دولت عراق برای ایشان ایجاد کرده بود، به همراه برخی از همراهان خود، عراق را ترک و به سمت کویت حرکت کرد. در نزدیکی بصره، در سایه قهوه‌خانه‌ای متروک ایستاده، صبحانه خوردند. نزدیک ظهر به شهر زبیر رسیدند و از آنجا راهی مرز کویت شدند. امام خمینی در زبیر وضو گرفت. می‌خواست نماز ظهر و عصر را به امام اهل سنت مسجد آن محل اقتدا کند، اما اطرافیان گفتند «اگر صلاح بدانید برویم مرز عراق [و کویت]؛ در آن فاصله‌ای که گذرنامه‌ها آماده و مهر می‌شود، نماز را هم آنجا بخوانیم. [تا ظهر نیم ساعت باقی بود.] امام هم موافقت کردند.» نماز را در مرز صفوان خواندند و از آنجا خود را به مرز عبدلی در کویت رساندند. گذرنامه‌هایی که در مرز صفوان مهر خروج خورده بود، در مرز عبدلی مهر ورود خورد.

انتهای پیام /*