انتخاب فرد مکتبی و اسلامی

انتخاب فرد مکتبی و اسلامی

دنبال این باشید که یک نفر صد در صد مکتبی، اسلامی، در خط اسلام، برای ریاست جمهور انتخاب کنید.‏‏
(صحیفه امام، ج 15، ص28)

کد : 4436 | تاریخ : 08 خرداد 1400

انتخاب فرد مکتبی و اسلامی

دنبال این باشید که یک نفر صد در صد مکتبی، اسلامی، در خط اسلام، برای ریاست جمهور انتخاب کنید.‏‏
(صحیفه امام، ج 15، ص28)

انتهای پیام /*