توصیه به ملت در تمام انتخابات

توصیه به ملت در تمام انتخابات

وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند.‏‏

کد : 4422 | تاریخ : 02 خرداد 1400

توصیه به ملت در تمام انتخابات

وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند.‏‏

(صحیفه امام، ج 21، ص 421)

انتهای پیام /*