مقدم داشتن رضای حق بر رضای خود

مقدم داشتن رضای حق بر رضای خود

در انتخاب وکلای خود رضای حق را بر رضای خود مقدم دارید.
(صحیفه امام، ج12، ص149)

کد : 4417 | تاریخ : 01 خرداد 1400

مقدم داشتن رضای حق بر رضای خود

در انتخاب وکلای خود رضای حق را بر رضای خود مقدم دارید.
(صحیفه امام، ج12، ص149)

انتهای پیام /*