شرح کتاب آداب الصلوة امام خمینی، جلسه 28

شرح کتاب آداب الصلوة امام خمینی، جلسه 28
مقام دوم از مقصد دوم، باب دوم (اعتبارات قلبیه ستر عورت)

رویکرد اخلاقی به ستر عیوب
رویکرد عرفانی به ستر عیوب
فنای فی الله رافع همه عیب های ظاهری و باطنی است
گزاره کلیدی در مساله فنای الهی

کد : 4365 | تاریخ : 08 اردیبهشت 1400

انتهای پیام /*