درس گفتارهایی از کتاب آداب الصلوه-جلسه 27

مقام دوم از مقصد دوم، باب دوم (اعتبارات قلبیه ستر عورت)
پوشاندن عیب ها هم به خاطر حضور در محضر الهی است و هم به خاطر شرمنده نشدن در روز قیامت
چرا شرمندگی قیامت بسیار شدیدتر از دنیاست؟
خاصیت سوال های روز قیامت

کد : 4362 | تاریخ : 06 اردیبهشت 1400

انتهای پیام /*