شرح کتاب آداب الصلوة امام خمینی، جلسه 26

شرح کتاب آداب الصلوة امام خمینی، جلسه ۲۶
چگونه درک حضور میسر است؟ (۲)
حجاب های قلب مانع از درک حضور حضرت حق است
راه های جبری کشف حجاب های قلب
راه اختیاری کشف حجاب قلب
معنای کمال انقطاع

کد : 4350 | تاریخ : 04 اردیبهشت 1400

انتهای پیام /*