درس گفتارهایی از کتاب آداب الصلوه، جلسه ۲۴

شرح کتاب آداب الصلوة امام خمینی، جلسه ۲۴
مقام دوم از مقصد دوم، باب دوم

قدم اول برای درک حضور لایتناهای خداوند
ذهن باید آرام شود
ما دائما خداوند را مشاهده می کنیم ولی تطبیق نمی کنیم
روایت امام صادق علیه السلام درباره مشاهده دائمی خداوند

کد : 4341 | تاریخ : 01 اردیبهشت 1400

انتهای پیام /*