شرح حدیث 29 شرح چهل حدیث حضرت امام(س) جلسه سوم

دنباله بحث دروغ ، حفظ ظاهر و باطن از دروغ، اثر اعمال ظاهری بر باطن انسان،
راه ترک عادات و کارهای زشت با مشارطه و مراقبه و محاسبه
شیعه اهل بیت ، باید با عمل و صداقتش، دعوت کننده به خوبی باشد.

کد : 4340 | تاریخ : 01 اردیبهشت 1400

انتهای پیام /*