شرح حدیث 29 شرح چهل حدیث حضرت امام(س) جلسه دوم

بحث پیرامون اولین سفارش راکرم صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام است که صدق است و مقابل آن دروغ
بزرگی گناه دروغ،زیان های اجتماعی و ایمانی دروغ
و ترک هر نوع دروغ کوچک و بزرگ می باشد.

کد : 4335 | تاریخ : 31 فروردين 1400

انتهای پیام /*