حکم مزاحمت و ریاء در عزاداری

حکم مزاحمت و ریاء در عزاداری

در صورتی که عزاداری باعث مزاحمت برای مردم باشد یا حقوق دیگران را تضییع کند آیا جایز است یا نه؟
آیا ریا در عزاداری امام حسین علیه السلام جایز است؟

کد : 3919 | تاریخ : 01 شهریور 1399

حکم مزاحمت و ریاء در عزاداری

در صورتی که عزاداری باعث مزاحمت برای مردم باشد یا حقوق دیگران را تضییع کند آیا جایز است یا نه؟

برای پاسخ به دو نکته باید توجه شود:

  1. اهمیت عزاداری برای امام حسین علیه السلام که یکی از مستحبات مهم است.
  2. حرمت مزاحمت و تضییع حق دیگران و وجوب حفظ حقوق دیگران که از واجبات است، بنابراین باید طوری عزاداری کرد که حقوق کسی ضایع نشود. و عزاداری نباید موجب اذیت مسلمانان گردد که اذیت  و آزار دیگران از گناهان کبیره است.

 آیا ریا در عزاداری امام حسین علیه السلام جایز است؟

ریا در هر عبادتی حرام و باعث بطلان عبادت می شود ولی تظاهر به عزاداری امام حسین علیه السلام و تعظیم شعائر دین به قصد قربت ریا محسوب نمی شود و جایز بلکه مستحب است. مثل پرداختن صدقه آشکار قربةً الی الله برای تشویق دیگران، یا اقامه نماز جماعت که با تظاهر همراه است و اشکالی ندارد.

 ویدئو

انتهای پیام /*