کفایه الاصول مع تعالیق الإمام الخمینی

کتاب «کفایه الاصول» آخوند خراسانی از معروف ترین متون درسی حوزه های علمیه و مورد توجه فقها دریکصد سال اخیر است؛ کتابی که در آخرین مراحل سطوح عالیه توسط همه طلاب فرا گرفته می شود

کد : 3369 | تاریخ : 02 آذر 1398

کتاب «کفایه الاصول» آخوند خراسانی از معروف‌ترین متون درسی حوزه‌های علمیه و مورد توجه فقها دریکصد سال اخیر است؛ کتابی که در آخرین مراحل سطوح عالیه توسط همه طلاب فرا گرفته می‌شود و نظم و چینش مسائل اصولی در تألیف و تدریس توسط اساتید و طلاب، نظم مسائل کفایه الاصول می‌باشد. امام خمینی علاوه بر تحصیل و تدریس کتاب کفایه الاصول، به هنگام تدریس اولین دوره خارج اصول بر محور متن کتاب کفایه الاصول، در بخشی از مسائل آن «تعلیقه‌های» ارزشمند و بعضاً مفصلی نوشته است که این نوشته‌ها همراه با متن کفایه، در قالب دو جلد انتشار یافته است.

با توجه به اینکه یک دوره کامل مسائل اصول فقه به قلم امام خمینی نوشته شده و در مجموعه آثار پنجاه جلدی با عنوان موسوعه الإمام الخمینی به چاپ رسیده است؛ و با توجه به جایگاه علمی ـ آموزشی کتاب کفایه الاصول، به پیشنهاد موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم، استاد متتبع آقای عباسعلی زارعی سبزواری کار استخراج نظرات امام خمینی به مثابه تعلیقه بر کتاب کفایه الاصول را انجام داده‌اند، به گونه‌ای که انگار حضرت امام بر سراسر کفایه تعلیقه نوشته‌اند تا از این طریق عصاره و خلاصه نظرات امام خمینی در اختیار طلاب و اساتید قرار گیرد.

این کتاب در سال 1397 در دو جلد و به صورت سه متنی انتشار یافته است؛ کتاب کفایه به عنوان متن و نظرات امام خمینی در ذیل آن به صورت تعلیقه و در پایین صفحه، پاورقی‌های محقق محترم قرار گرفته است.

انتهای پیام /*