تقریر الشریعة فی شرح تحریر الوسیله

کتاب «تقریر الشریعه»، شرح کتاب الحج تحریر الوسیله امام خمینی است که به قلم استاد ارجمند حوزه علمیه قم حضرت آیت الله سید علی محقق داماد نوشته شده است.

کد : 3367 | تاریخ : 02 آذر 1398

کتاب «تقریر الشریعه»، شرح کتاب الحج تحریر الوسیله امام خمینی است که به قلم استاد ارجمند حوزه علمیه قم حضرت آیت الله سید علی محقق داماد نوشته شده است. از آنجایی که متون فتوایی متأخر بویژه «العروة الوثقی» سید یزدی مسائل مربوط به حج را دربرندارند ـ عروه فقط کمتر از نیمی از مسائل حج را دربردارد ـ فقهایی که به شرح کتاب  الحج، چه در درس و چه در کتابت و نوشتن می‌پردازند یا باید به متون قدیمی فقه فتوایی مراجعه کنند و یا اینکه تحریر الوسیله را محور متن مباحث خود قرار دهند.

طی دهه‌های اخیر در حوزه علمیه قم شروح متعددی بر کتاب الحج تحریر الوسیله نوشته شده که اثر پنج جلدی تفصیل الشریعه به قلم مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی یکی از شروح برجسته آن می‌باشد. چنانکه بعضی از اساتید و مجتهدین و مدرسین حوزه علمیه قم در حال تدریس و تألیف مباحث حج بر محور تحریر الوسیله می‌باشند.

«تقریر الشریعه» به قلم آیت الله محقق داماد، در چهار جلد تألیف شده و در سال 1397 توسط انتشارات عروج، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، انتشار یافته است.

«تقریر الشریعه» شرح استدلالی و اجتهادی کامل از تمامی مسائل کتاب الحج تحریر الوسیله می‌باشد.

انتهای پیام /*