تحریر الاصول

کتاب «تحریر الاصول»، تقریرات حضرت آیت الله جوادی آملی(حفظه الله) از درس های اصول فقه امام خمینی است.

کد : 3366 | تاریخ : 02 آذر 1398

کتاب «تحریر الاصول»، تقریرات حضرت آیت الله جوادی آملی(حفظه الله) از درس‌های اصول فقه امام خمینی است. تاکنون با تلاش و پیگیری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم چندین نمونه از تقریرات شاگردان امام خمینی از بیست سال تدریس درس خارج اصول فقه ایشان انتشار یافته است. 1. تهذیب الاصول در سه جلد، به قلم حضرت آیت الله سبحانی و اولین تقریر درس اصول امام می‌باشد که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده بود. 2. تنقیح الاصول در چهار جلد به قلم مرحوم آیت الله حسین تقوی اشتهاردی. 3. معتمد الاصول در دو جلد به قلم مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی. 4. جواهر الاصول در شش جلد به قلم مرحوم آیت الله محمد حسن مرتضوی لنگرودی. 5. محاضرات فی الاصول در یک جلد به قلم مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری. در این میان آخرین تقریری که از درس‌های اصول فقه امام خمینی آماده و انتشار یافته «تحریر الاصول» است که در چهار جلد می‌باشد.

این اثر که شصت سال پیش از انتشار به قلم مقرر نوشته شده بود با پیگیری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) انتشار یافته و از میان تقریرات شاگردان امام خمینی ـ منهای بعضی افتادگی‌های مختصر در بعضی از مباحث به خاطر عدم حضور مقرر محترم در درس ـ تقریری کامل از درس‌های استاد شمرده می‌شود و از اول مباحث اصول فقه تا مباحث پایانی «اجتهاد وتقلید» را در بردارد.

در مدخل‌ این اثر نیز مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نظرات جدید و اختصاصی آیت الله جوادی آملی از مسائل اصولی به قلم فرزند فاضل ایشان جناب آقای سعید جوادی نوشته شده که خوانندگان را با دیدگاه‌های اصولی ایشان آشنا می‌سازد.

انتهای پیام /*