اجرای سرود و خوانندگی گروهی بانوان

1. اگر عده‏ ای از خواهران به طور دسته‏ جمعی سرود بخوانند و بر روی نوار ضبط شود و در موقع پخش، صدای هر کدام هم مشخص نباشد، استماع کردن افراد نامحرم محل اشکال است یا خیر؟

بسمه تعالی، اگر مفسده نداشته باشد، اشکال ندارد. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9926]

2. اجرای سرودهای دسته‏جمعی (بدون موسیقی) برای خواهران در جاهایی که نامحرم می‏باشد، اشکال دارد؟

بسمه تعالی، اگر مفسده‏ای بر آن مترتب نباشد اشکال ندارد. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9925]

کد : 3355 | تاریخ : 29 آبان 1398


انتهای پیام /*