شنیدن صدای نامحرم

اگر برادران، صدای خواهری را که در حال خواندن دکلمه یا مقاله است بشنوند، اشکال دارد یا نه؟

کد : 3330 | تاریخ : 16 آبان 1398


بسمه تعالی، شنیدن صوت اجنبیه و شنواندن صوت به مرد اجنبی، اگر  به  نحو متعارف باشد و خوف فتنه و مفسده در بین نباشد، اشکال ندارد. [استفتائات امام خمینی، ج 8، س 9942]

انتهای پیام /*